Etüt Proje Şube Müdürlüğü

ETÜT-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 

* Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.

* Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak gerekli detay çalişmalarını hazırlamak.

* Tadilatı yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak.

* Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek.

* Döner sermaye sistemi ile kampus dışında da proje çalışmaları yapmak.

* Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.

* Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm kampus içi peyzaj çalışmalarını yapmak.

* Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek.

* Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak.

* Üniversite kampusu sınırları içinde olup mülkiyetinde olmayan arsaların devir işlemlerini yürütmek.

 

Yayın Tarihi: 15/11/2016
Okunma Sayısı: 7958
İdari Kadro
Bakım Onarım Talep Sistemi
Kamu Hesapları Bilgi Sistemi
Elektronik Kamu Alımları Platformu
E-Bordro
İnternet Vergi Dairesi
Resmi Gazete
Mevzuat Bilgi Sistemi