İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

* Yaklaşık maliyet sonrası ve ihale öncesi - sonrası yazışmaları ve hazırlıkları yapmak.

* Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile ilgili yazışmaları yapmak.

* Personel ile ilgili evrakları düzenlemek ve bulundurmak.

* Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek.

* Tahakkuk işlemlerini yapmak.

* Tüm evrakların dosyalama ve arşivlendirmesini yapmak.

* Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak.

 

Yayın Tarihi: 15/11/2016
Okunma Sayısı: 7923
İdari Kadro
Bakım Onarım Talep Sistemi
Kamu Hesapları Bilgi Sistemi
Elektronik Kamu Alımları Platformu
E-Bordro
İnternet Vergi Dairesi
Resmi Gazete
Mevzuat Bilgi Sistemi