Ulaştırma Şube Müdürlüğü

 

ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

Şube Müdürlüğümüzde otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet vb. araçlar olmak üzere 30 adet araç bulunmaktadır. Şube Müdürlüğümüz öğrenci toplulukları, sportif faaliyetler, makam görevleri, teknik geziler, ilçeler ve yerleşke içi eşya taşınması vb. faaliyetlerin ulaşım hizmetlerini yerine getirmektedir. Üniversiteye ait resmi araçların bakım-onarımının yapılması ve bu maksatla hizmet verilmesi esastır.