Görev ve Sorumluluklarımız

* Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak, 

* İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak, 

* İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek, 

* Kampusun ve diğer il ve ilçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek, 

* Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımını yapmak ya da yaptırmak, 

* Üniversitemizin inşaat yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak, 

* Üniversitemiz arazi kamulaştırma işlemlerini yapmak, 

* Kampus ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak, 

* Üniversitemiz katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamaktır. 

* Bu çalışmaları yaparken öğrencilerin, akademik ve idari personellerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı, mesleki ve akademik çalışmalarını yapabilecekleri modern kampus anlayışı her düzeyde düşünülmekte ve uygulanmaktadır.