Yapı Denetim ve Kontrolörlük Şube Müdürlüğü

 

YAPI DENETİM ve KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

* Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.

* İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.

* Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.

* Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.

* Aylık hakedişleri hazırlamak ve hakediş inceleme birimine vermek.

* Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.

* Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak.

* Süre uzatım kararlarını hazırlamak.

* Keşif artışlarını hazırlamak.

* Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak.

* Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması.

* Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak.