Hakkımızda

Daire Başkanlığımız, 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 1993 yılının başında kurulmuştur. Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyacının karşılanmasına dönük sorumluluk üstlenen Başkanlığımızın, genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunmak amacına hedeflenmiştir.