Dokümanlar

Dilekçeler İş Artışı - İş Eksilişi Dilekçesi Süre Uzatım Dilekçesi Kesin Teminat İadesi Dilekçesi Geçici Teminat İadesi Dilekçesi All Risk Sigorta Bildirimi Dilekçesi Teknik Personel Bildirimi Dilekçesi İş Programı Dilekçe Kesin Kabul Dilekçesi İş Bitirme Belgesi Dilekçesi Hakediş Raporu Dilekçesi Geçici Kabul Dilekçesi Formlar FR-039 000 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Mevsimlik İşçi Günlük Devam İzlenim Formu FR-038 000 İtfaiye Talep Formu FR-037 000 Bakım Onarım İklimlendirme ve Soğutma Birimi İş Emri Formu FR-036 001 Bakım Onarım Şube Müdürlüğü İklimlendirme ve Soğutma Birimi Servis Formu FR-035 000 Çevre Tehlike ve Risk Tespit Formu FR-034 000 İletişim Matrisi FR-033 000 Görev Talep Formu FR-031 000 Yıllık Eğitim Plan Formu FR-030 000 Tebliğ Tebellüğ Belgesi FR-001 000 Bakım Onarım Elektrik İş Emri Formu FR-002 000 Bakım Onarım Sıhhi Tesisat - Kalorifer İş Emri Formu FR-003 000 Bakım Onarım İnşaat-Boya İş Emri Formu FR-004 000 Bakım Onarım Fiber ve Data Hattı İş Emri Formu FR-006 000 Atölyeler - Metal Atölyesi İş Emri Formu FR-007 000 Atölyeler - Marangozhane Atölyesi İş Emri Formu FR-008 000 Atölyeler - PVC Atölyesi İş Emri Formu FR-009 000 Park ve Bahçeler İş Emri Formu FR-010 000 Araç Talep Formu FR-011 003 Artık Risk Formu FR-011 000 Birimlerin İç Tetkik Görevlilerini Değerlendirme Formu FR-012 000 Değişiklik Değerlendirme ve Takip Formu FR-013 000 Dilek, Öneri Ve Şikayet Formu FR-014 000 Eğitim Katılım Formu FR-015 000 Düzeltici İyileştirici Faaliyet ( DİF ) Formu FR-016 000 Eğitim Değerlendirme Formu FR-017 000 Eğitim İstek Formu FR-018 000 Forklift Talep Formu FR-019 000 Eğitime Katılacak Personel Formu FR-020 000 Eğitmen Değerlendirme Formu FR-021 000 İç Tetkik Toplantı Katılım Tutanağı Formu FR-022 000 İç Tetkik Ziyaret Programı Formu FR-023 000 İstek Formu FR-024 000 İş Makinesi Traktör Talep Formu FR-025 000 Malzeme Talep Formu FR-026 000 Taşıt Arıza Bildirim Onarım Formu FR-028 003 Toplantı Tutanak Formu FR-029 000 Doküman Talep, Revizyon, İptal Formu FR-032 000 Oryantasyon Eğitim Plan Formu Listeler LST-019 000 Otomasyon Erişim Tablosu Listesi LST-001 001 Dış Kaynaklı Doküman Listesi LST-002 001 Dış Kaynaklı Form Listesi LST-003 004 EYS Hedefler Listesi LST-004 011 Kalite Doküman Listesi LST-005 000 Personel Listesi LST-006 000 İç Tetkik Soru Listesi LST-007 000 İmha Edilen Kayıt Listesi LST-008 002 Risk İzleme Listesi LST-009 000 Kalite Kayıtları Listesi LST-010 000 KYS İç Denetim Soru Listesi LST-011 002 Otoritelerle İletişim İzleme Listesi LST-012 000 Periyodik Bakım Takip Listesi LST-013 000 Hakedişte Bulunması Gereken Evraklar Listesi LST-014 000 Haftalık İzin Listesi LST-015 000 Tehdit Listesi LST-016 000 Zayıflık Listesi LST-017 000 Hassas Görevler Listesi LST-018 000 Personel Vekalet Listesi Politikalar Entegre Yönetim Sistemi Politikası (Genel) Raporlar RPR-005 000 Günlük Faaliyet Raporu RPR-006 000 Haftalık Faaliyet Raporu RPR-010 000 Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Haftalık Faaliyet Raporu RPR-009 000 Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Günlük Faaliyet Raporu RPR-008 000 Atölyeler Şube Müdürlüğü Haftalık Faaliyet Raporu RPR-007 000 Atölyeler Şube Müdürlüğü Günlük Faaliyet Raporu