Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

Daire Başkanlığımız, 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 1993 yılının başında kurulmuştur. Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyacının karşılanmasına dönük sorumluluk üstlenen Başkanlığımızın, genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunmak amacına hedeflenmiştir.

Yayın Tarihi: 15/11/2016
Okunma Sayısı: 3714
İdari Kadro
Bakım Onarım Talep Sistemi
Kamu Hesapları Bilgi Sistemi
Elektronik Kamu Alımları Platformu
E-Bordro
İnternet Vergi Dairesi
Resmi Gazete
Mevzuat Bilgi Sistemi