Dünden Bugüne

Süleyman Demirel Üniversitesinin kuruluş öyküsü nasıl ki 1970'li yıllara ve akademi dönemine uzanıyorsa, yapılaşma çalışmalarımızın tarihi de o yıllara dayanmaktadır.

Bilindiği gibi 1976'da kurulan Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi şimdiki Gülkent Anadolu Lisesi binasında eğitim yapmaktaydı ve 1982 de çıkarılan bir kanunla Akdeniz Üniversitesi' ne bağlanarak Isparta Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adını almıştı. Akademi döneminde şimdiki kampusumuzun bulunduğu alanın üniversite sahası olarak ayrılan ve bir kısmında yapılan kamulaştırmalar o dönemdeki ilk yapılaşma adımları sayılır.

Aynı konudaki çabalar ve işlemler Akdeniz Üniversitesi döneminde de devam etmiştir. Bunun için Isparta Belediyesince Çünür mevkiindeki alandan yer tahsisi yapılmış. 1982' den sonra Belediye Meclisi tekrar tahsis edilen alanları arttırarak bunları 10.000 dönüme çıkarmış ve bu proje üzerinde 1982 yılında Akdeniz Üniversitesi' nin etüt proje işleri yaptırılmıştır.

Diğer taraftan Akdeniz Üniversitesi yatırım programında yer alan eğitim ve laboratuar binalarından bazıları, ısı merkezi binası ve bazı trafolar inşa edilmiş, ayrıca Göltaş A.Ş. tarafından yaptırılan yönetim binası ve Taş Kafe binası Isparta Mühendislik Fakültesi' ne armağan edilmişti.

1992' de üniversitemiz kurulunca yatırım programı 1993' de yeniden ele alındı. 1993 yılı çalışmalarımız ilk önce eğitim için gerekli binaların alt yapılarını oluşturmak üzere yoğunlaşmıştır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi eğitim bloklarının 3. kısmına kadar olan bölüm ile kütüphane, menza, kültür merkezi gibi yapılar yatırım programına alınarak ihale edildi. 1994’ de bunların bir kısmı tamamlandı. Sonrasında İktisat ve Fen Edebiyat Fakültesi de yatırım programına alındı. 1995’ de merkezi derslikler binasının bir kısmının ihalesi yapıldı. Bu şekilde yıllık ödeneklere bağlı olarak yatırım programı devam etti.

Örtülü alanlarımızda yapılaşmada iki durum sözkonusudur. Bunlarda biri yatırım programıyla gerçekleştirdiğimiz inşaatlar, diğeri de diğer kamu kuruluşlarından tahsis edilen binalardır.

Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte kamulaştırmada ciddi bir ödenek sağlanmıştır.